Strona główna

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Misja Szpitala

Maksimum jakości, maksimum empatii, koncentracja na chorych celem: zapewnienia satysfakcjonującej i oczekiwanej jakości życia poprzez przywrócenie i utrzymanie działania narządu ruchu.

Zadania Szpitala

Do zadań Szpitala należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych i świadczeń specjalistycznych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych w zakresie:

  • ortopedii
  • traumatologii
  • rehabilitacji

oraz uczestniczenie w organizowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych i prac badawczych, a także prowadzenie badań naukowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Rodzaje udzielanych świadczeń

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii w ramach:

  • opieki stacjonarnej ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysoko specjalistycznych,
  • opieki ambulatoryjnej, diagnostyki oraz rehabilitacji

mając na celu przywrócenie, zachowanie bądź poprawę stanu zdrowia pacjenta.

Organ założycielski

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej

Organ nadzorujący

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Obszar działania

Działalność Szpitala obejmuje obszar województwa mazowieckiego, przy czym Szpital świadczy usługi na rzecz pacjentów spoza tego obszaru.

do góry