Opłaty za przechowywanie zwłok

Opłaty za przechowywanie zwłok

Szpital przechowuje zwłoki bezpłatnie nie dłużej niż przez 72 godziny, licząc od momentu zgonu.

Za przechowywanie zwłok pacjenta powyżej 72 godzin, szpital pobiera opłatę w wysokości 60 zł.

Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę ponad limity określone wyżej.

Opłatę pobiera się od:

  • osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  • podmiotów, na zlecenie w których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym

Metadane

Data publikacji : 11.09.2023 21:00
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP BIP
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kalbarczyk

Opcje strony

do góry