Podstawy działania

Podstawy działania

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

  • Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 295),
  • Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1373),  
  • Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869),
  • Inne przepisy powszechnie obowiązujące,
  • Statut,
  • Regulamin organizacyjny.

Metadane

Data publikacji : 24.05.2023 16:00
Data modyfikacji : 22.04.2024 20:11
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP BIP
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet
Osoba modyfikująca informację:
Anna Kalbarczyk

Opcje strony

do góry